Read it: Si Amapola sa 65 na Kabanata

Si Amapola sa 65 na Kabanata

ni Ricky Lee

Simula ng mabasa ko ang unang nobela na isinulat ni Ricky Lee, inaabangan ko na ang kung anumang kasunod nito. Kamakailan lamang ay nabasa ko na mayroong bagong lathalang nobela na gawa niya kaya ako’y bumili ng kopya upang basahin. Nang basahin ko ang buod o nilalaman ng kuwento, hindi matanggal sa isip ko ang mga maaaring nakapaloob sa nobelang ito. Tumatak sa isip ko ang mga salitang bakla, manananggal, itinakda at Noranian. Nakakatuwa at kakaiba.

Nang simulan kong basahin ang nobela, nakakatawa naman siya, maaring dahil sa ang bida ay isang bakla at ang salitang ginagamit sa mga pangungusap ay ang mga terminong ginagaamit sa pangkasalukuyang pananalita. Minsan napapaisip din ako dahil ang lugar kung saan umiikot ang kuwento ay sa Tomas Morato lamang. Inaalala ko ang mga lugar sa palibot ng Tomas Morato, Barangay Sacred Heart, Kamuning, Barangay Laging Handa at Roces kung ang mga gusali, bar at restaurant ay talagang nakatayo doon (yung iba, totoo).

Sa aking pagbabasa, napupuna ko na ang kathang ito ay hindi lamang basta kuwentong pag-ibig bakla. Ito rin ay isang nobelang pulitikal, makasaysayan (subalit hindi ko sigurado kung ang mga kasaysayang nabanggit ay totoo o gawa-gawa lamang), komedya at drama na pinagsama-sama.

Magaan basahin ang kuwento ngunit kung pag-iisipan mo ng mabuti at uulitin ang ibang bahagi, may malalim itong kahulugan. Hindi ito pangkaraniwang kuwento na inilathala upang magbigay libangan lang sa mga mambabasa. Ito ay isang kuwento na sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan. May mga pagkakataon na naiisip ko na ako si Amapola, tayo si Amapola. Tayo ang itinakda upang iligtas ang ating bayan at ang kuwento ay hindi tapos dahil ang ating laban ay hindi pa nagsisimula. Magsisimula lamang ito kapag tayo ay nagising na sa katotohanan at kapag tayo ay handa na upang tuparin ang propesiya bilang mga itinakdang tagapagligtas.

Ayoko masyado magbigay detalye ukol sa nobelang ito dahil sa aking palagay, mas maganda kung iyong babasahin at iintindihin ang kathang ito. Pero kung aking susumahin ang kabuuan ng nobela, ito ay nakakatuwang basahin. May mga ilan-ilang saglit na nakakatamad basahin dahil parang walang halaga ang mga pangyayari ngunit ang kuwento ay hindi lang tungkol kay Amapola. Ang bawat tauhan ay may kanya-kanyang personal na kuwento na maipapaliwanag kung bakit humantong sa ganon ang kanilang katauhan. Paminsan-minsan nama’y sinisingitan ng katatawanan ang mga seryosong pangungusap kaya kahit papaano ay nakagagaan ng loob.

About Elaine

interior designer | occasional bookworm | closet otaku | music lover | frustrated craftsman | lazy artist | part time bum
This entry was posted in Read It and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s