Teach Them How to Dougie

Isang masaklap na katotohanan: Hindi maiiwasan na mayroon at mayroon din tayong mga kaibigan at kakilala na naaalala ka lang tuwing may kailangan sila sa iyo. Parang pagkakaalala lang ng mga tao na kaarawan mo dahil gusto nila makatikim ng blowout mo. At ang mas masaklap na katotohan, alam natin iyon ngunit heto tayo, handang tumulong (o handang magpakain, kung kaarawan mo nga). Pagkatapos ng iyong pagmamalasakit, kapalit ay matutunog na papuri sa iyong mga nagawang kabutihan na unti-unting nawawala habang lumilipas ang mga araw at buwan.

Sadyang may mga taong tinatawag na user-friendly. Oo, user-friendly dahil alam nila kung kailan lalapitan ang kanilang mga kakilala (o kaibigan, kung kaibigan nga) sa panahon ng pangangailangan. Wala naman talagang masama doon dahil ang mga tao ay sadyang matulungin, maawain at madaling mahabag sa kapwang nangangailangan. Yun nga lang, minsan naabuso ang kabaitan at pagmamalasakit. Namimihasa kaya natatatakan silang mga user-friendly.

Wala rin naman masama sa pagtulong sa mga kaibigan at kakilala lalo na kung sila ay talagang nagigipit. Ngunit, sa aking palagay lagi din dapat alalahanin na may kasabihang, “Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.”

Advertisements

About Elaine

interior designer | occasional bookworm | closet otaku | music lover | frustrated craftsman | lazy artist | part time bum
This entry was posted in Whatnots and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s